İNSTİTUT HAQQINDA

1926-cı ildə Respublika Hökumətinin qərarı ilə Gəncə şəhərindən 7 km, Хanlar (Göygöl) şəhərindən 3 km aralı ərazidə heyvandarlıq elm оcağının əsası qоyulmuşdur. 1929-1930-cu illərdə ekspedisiyanın nəticələri əsasında Azərbaycan heyvandarlığı

ƏTRAFLI OXU

İnstitutun strukturu

STRUKTUR

İnstitutun strukturuna laboratoriya daxildir.

ŞÖBƏLƏR
ŞÖBƏLƏR

İnstitutunun hazırkı strukturunda 8 şöbə aktiv fəaliyyət göstərməkdədir.

TƏŞKİLATLAR
TƏŞKİLATLAR

Aqrar sektorun inkişafına ictimai dəstəyi nümayiş etdirmək, aqrar sahədəki problemləri təyin etmək

TABELİ QURUMLAR
TABELİ QURUMLAR

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun struktur tərkibində elmi-istehsalat xarakterli qurumlar

TƏRƏFDAŞLARIMIZ

BİZƏ YAZIN

Mən robot deyiləm*