Mehri Xəlilova - Əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində dovşançılığın rolu

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Genetik tədqiqatlar və embrion transferi" laboratoriyasının müdiri Mehri Xəlilova əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində dovşançılığın rolu və institutun Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatındakı kiçik dovşançılıq təsərrüfatında yetişdirilən müxtəlif dovşan cinsləri, onlar üzərində aparılan tədqiqat işləri barədə məlumat verib.