TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİ

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Təsərrüfat” Şöbəsi öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən institutun struktur bölmələri, strukturuna daxil olan qurumlar və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlarlarla qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. Şöbənin əsas fəaliyyət istiqaməti müəyyən olunmuş müddət üçün institutun tələb olunan keyfiyyətdə və miqdarda zəruri mallarla təchizatı işini əlaqələndirməkdən, maddi-texniki təchizatın cari vəziyyəti və inkişafı perspektivləri haqqında analitik informasiya materiallarını hazırlayır və rəhbərliyə təqdim etməkdən, işin təşkili metodlarını təkmilləşdirməkdən ibarətdir.

“Təsərrüfat” şöbəsi xərclərin azaldılması məqsədilə maddi resursların rasional istifadəsi üzrə təkliflər verir, maddi-texniki təminat, təmir-istismar tələblərinin cari və perspektiv layihələrini hazırlayır, institutun təsərrüfat fəaliyyəti üçün zəruri avadanlıq və materiallar ilə təminatını təşkil edir, anbarlarında maddi resursların hərəkətinin uçotu ilə əlaqədar məlumat bazasını yaradır, maddi-texniki təminatı üzrə müvafiq hesabatları hazırlayır və şöbənin iş planını, fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları dövrlər üzrə tərtib edir.

Şöbənin əməkdaşlarının siyahısı:
1. Məmmədov Firdovsi Bağır oğlu - Şöbə müdiri
2. Abuzərov Sərxan Nazim oğlu - Mütəxəssis
3. Qasımov Tofiq Qədim oğlu - Gözətçi
4. Mirzəyev Taleh Ələddin oğlu - Gözətçi
5. Mirzəyev Elyar Taleh oğlu - Gözətçi
6. Həsənov Çapay Ələddin oğlu - Gözətçi
7. Bayramov Nofəl Əmir oğlu - Gözətçi
8. Məmmədov Müslüm Vilayət oğlu - Gözətçi
9. Mirzəyeva Niyar Qənbər qızı - Xadimə
10. Abdullayeva Elanə Niyaz qızı - Xadimə
11. Əmiraslanova Validə Əhməd qızı - Xadimə
12. Mühibiyeva Mərziyə Bəkir qızı - Xadimə
13. Şahbazova Sevda Bəhman qızı - Xadimə
14. Əliyev Vüqar Xanlar oğlu - Elektrik
15. Qasımov Faxrəddin Qurban oğlu - Bağban
16. Kərimov Cümşüd Nazim oğlu - Operator
17. Qasımova Çinarə Alim qızı - Quşabaxan
18. Məmmədov Allahyar Vilayət oğlu - Çoban
19. Əhmədova Nüvər Vəli qızı - Fəhlə
20. Həsənova Dürdanə Abbas qızı - Fəhlə
21. Əliyev Mətləb İsmayıl oğlu - Fəhlə
22. Məmmədova Gülarə Ağarza qızı - Fəhlə
23. Rzayev Rövşən Niyaz oğlu - Fəhlə
24. Quliyeva Günel Maarif qızı - Fəhlə