ELM ŞÖBƏSİElm şöbəsinin əsas vəzifəsi
1.Elm şöbəsinin əsas vəzifəsi  müəyyən olunmuş istiqamətlərdə elmi fəaliyyətin təşkili və
əlaqələndirilməsi, seçilmiş mövzuların müzakirəsi və təsdiq edilməsi;
2.İnstitutda aparılan tədqiqat işlərinin iş proqramlarının və təqvim planlarının, metodikalarının
müzakirə edilməsi;
3.Tədqiqat işlərinin hesabatlarının müzakirə edilməsi;
4.Yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasına yardım göstərilməsı, dokoranturaya qəbul ilə
əlaqədar olaraq qeydiyyatın aparılması;
5.Elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin dərc edilməsinə yardım göstərilməsidir.
 
Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri
1.Elmi və elmi texniki şuranın iş proqramına uyğun olaraq ayda 1 dəfə elmi və elmi texniki şura
iclaslarını çağrılmaq;
2.Şöbəyə təqdim olunmuş materialların ilkin olaraq işlənərək istiqaməti üzrə rəylərə göndərmək;
4.Tədqiqat işlərinin hesabatlarını yığmaq;
5.İnstitutun “Aqrar sahədə elmi araşdırmalar” jurnalına məqalələri yığmaq, nəşrə hazırlanmaq;
6.Təlimlərdə iştirak etməkdir.

Şöbənin əməkdaşlarının siyahısı:
1. Yasin Qaibqulu oğlu Gözəlov - Şöbə müdiri
2. Aysul Yahya qızı Məmmədova - Elmi katib
3. Təranə Nazim qızı Hacıyeva - Böyük elmi işçi
4. Vüsalə Nəsrəddin qızı Məmmədova - Kompüter operatoru