GENETİKA, BİOTEXNOLOGİYA VƏ SELEKSİYA ŞÖBƏSİ

Şöbənin əməkdaşlarının siyahısı:
Yasin Ramid oğlu Aslanov - Şöbə müdiri
Samir Həsən oğlu Mahmudov - Aparıcı elmi işçi
Şairə Əli qızı Quliyeva - Böyük elmi işçi


Şöbənin tabeliyində olan laboratoriyalar

"İri və xırdabuynuzlu heyvanların, quşların yetişdirilməsi" laboratoriyası

"Tut ipəkqurdunun seleksiyası" laboratoriyası

"Genetik tədqiqatlar və embrion transferi" laboratoriyası