YETİŞDİRMƏ, MƏHSUL EMALI, İSTEHSALI VƏ MARKETİNQ ŞÖBƏSİ

Şöbənin əməkdaşlarının siyahısı
Müzakir Cəmil oğlu Məmmədov - Şöbə müdiri
Mehri Rafael qızı Xəlilova - Böyük elmi işçi
Aidə Qurban qızı İbrahimova - Marketinq üzrə mütəxəssis
Gəncəli Şahlar oğlu Babayev - Aparıcı elmi işçi
Səadət Nurəddin qızı Əliyeva - Aparıcı elmi işçi


Şöbənin tabeliyində olan laboratoriyalar

"Yemləmə və yemlərin analizi" laboratoriyası

"Heyvandarlıq məhsullarının emalı və istehsalı" laboratoriyası