HETİ və Abşeron HTS-nın direktorlarının məqaləsi "Təbiət və Elm" jurnalında dərc edilib.

HETİ və Abşeron HTS-nın direktorlarının məqaləsi "Təbiət və Elm" jurnalında dərc edilib.
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru a.e.f.d., dosent Mahir Hacıyev və institutun Abşeron Heyvandarlıq Təcrübə Stansiyasının direktoru a.e.f.d., dosent Şahmar Məmmədovun 1.642 yüksək impakt faktorlu “Təbiət və Elm” jurnalında məqaləsi dərc edilmişdir.

HETİ və Abşeron HTS-nın direktorlarının məqaləsi "Təbiət və Elm" jurnalında dərc edilib.HETİ və Abşeron HTS-nın direktorlarının məqaləsi "Təbiət və Elm" jurnalında dərc edilib.