"Tut ipəkqurdunun seleksiyası" laboratoriyasında estivasiya dövründə olan toxumların mikroskopik müayinəsinə başlanıb.

"Tut ipəkqurdunun seleksiyası" laboratoriyasında estivasiya dövründə olan toxumların mikroskopik müayinəsinə başlanıb.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Tut ipəkqurdunun seleksiyası" laboratoriyasında estivasiya dövründə olan toxumların mikroskopik müayinəsinə başlanıb. Laboratoriyadakı tut ipəkqurdu kolleksiyasında saxlanılan 62 cinsin analizi aparılır, toxumlar təmizlənir, növbəti il üçün sağlam toxumlar seçilir.

"Tut ipəkqurdunun seleksiyası" laboratoriyasında estivasiya dövründə olan toxumların mikroskopik müayinəsinə başlanıb. "Tut ipəkqurdunun seleksiyası" laboratoriyasında estivasiya dövründə olan toxumların mikroskopik müayinəsinə başlanıb. "Tut ipəkqurdunun seleksiyası" laboratoriyasında estivasiya dövründə olan toxumların mikroskopik müayinəsinə başlanıb. "Tut ipəkqurdunun seleksiyası" laboratoriyasında estivasiya dövründə olan toxumların mikroskopik müayinəsinə başlanıb.