TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİ

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Təsərrüfat” Şöbəsi öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən institutun struktur bölmələri, strukturuna daxil olan qurumlar və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlarlarla qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. Şöbənin əsas fəaliyyət istiqaməti müəyyən olunmuş müddət üçün institutun tələb olunan keyfiyyətdə və miqdarda zəruri mallarla təchizatı işini əlaqələndirməkdən, maddi-texniki təchizatın cari vəziyyəti və inkişafı perspektivləri haqqında analitik informasiya materiallarını hazırlayır və rəhbərliyə təqdim etməkdən, işin təşkili metodlarını təkmilləşdirməkdən ibarətdir.

“Təsərrüfat” şöbəsi xərclərin azaldılması məqsədilə maddi resursların rasional istifadəsi üzrə təkliflər verir, maddi-texniki təminat, təmir-istismar tələblərinin cari və perspektiv layihələrini hazırlayır, institutun təsərrüfat fəaliyyəti üçün zəruri avadanlıq və materiallar ilə təminatını təşkil edir, anbarlarında maddi resursların hərəkətinin uçotu ilə əlaqədar məlumat bazasını yaradır, maddi-texniki təminatı üzrə müvafiq hesabatları hazırlayır və şöbənin iş planını, fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları dövrlər üzrə tərtib edir.

Şöbənin əməkdaşlarının siyahısı:
Firdovsi Bağır oğlu Məmmədov - Şöbə müdiri
Sərxan Nazim oğlu Abuzərov - Mütəxəssis
Fəqani Cavanşir oğlu Tağıyev - Sürücü
Anar Ramiz oğlu Bayramov - Sürücü
Yunis Elşan oğlu Əliyev - Sürücü
Tofiq Qədim oğlu Qasımov - Gözətçi
Taleh Ələddin oğlu Mirzəyev - Gözətçi
Elyar Taleh oğlu Mirzəyev - Gözətçi
Çapay Ələddin oğlu Həsənov - Gözətçi
Nofəl Əmir oğlu Bayramov - Gözətçi
Müslüm Vilayət oğlu Məmmədov - Gözətçi
Elşan Rəcəb oğlu Əliyev - Mexanik
Samir Saleh oğlu Salahov - Mexanik
Sevda Bəhman qızı Şahbazova - Xadimə
Niyar Qənbər qızı Mirzəyeva - Xadimə
Mirvari Tahir qızı Məmmədova - Xadimə
Validə Əhməd qızı Əmiraslanova - Xadimə
Mərziyyə Bəkir qızı Mühibiyeva - Xadimə
Vüqar Xanlar oğlu Əliyev - Elektrik
Faxrəddin Qurban oğlu Qasımov - Bağban
Cümşüd Nazim oğlu Kərimov - Su operatoru
Gülyanə Lətif qızı Həsənova - Qazanxanaçı
Allahyar Vilayət oğlu Məmmədov - Çoban
Nüvər Vəli qızı Əhmədova - Fəhlə
Dürdanə Abbas qızı Həsənova - Fəhlə
Kamal Daşdəmir oğlu Ridvanov - Fəhlə
Bəxtiyar Şakir oğlu Myubiyev - Fəhlə