Müzakir Məmmədov - Keçilərin boy və çəki dinamikasına nəzarət