İribuynuzlu heyvanlarda nodulyar-dermatit xəstəliyinə qarşı vaksinasiya

İribuynuzlu heyvanlarda nodulyar-dermatit xəstəliyinə qarşı vaksinasiya
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan iribuynuzlu heyvanlarda nodulyar-dermatit xəstəliyinə qarşı vaksinasiya aparılmışdır.
İribuynuzlu heyvanlarda nodulyar-dermatit xəstəliyinə qarşı vaksinasiyaİribuynuzlu heyvanlarda nodulyar-dermatit xəstəliyinə qarşı vaksinasiyaİribuynuzlu heyvanlarda nodulyar-dermatit xəstəliyinə qarşı vaksinasiyaİribuynuzlu heyvanlarda nodulyar-dermatit xəstəliyinə qarşı vaksinasiya