Yem Gigiyenasının Təşkili

Yem Gigiyenasının Təşkili
Yem gigiyenasının təşkili
Yem gigiyenası və qoruma strategiyaları olmadan xam maddələrdə və qarışıq yemlərdə Enterobacteriya, kif, maya ve mikotoksinlər təsərrüfatdakı yemlərə rahatlıqla yoluxa bilər. Yem fabriki yoxlanılması, koloniya əmələ gətirən patogenlər və mikroblar üçün kritik yerləşmə yerlərini müəyyən etməyə imkan verir. Hər keyfiyyət-nəzarət prosesində mütəmadi olaraq yemin mikrobioloji analizlərinin aparılması və emal prosesi boyunca yemliklərin təmizliyi təşkil edilməlidir. Bundan başqa mikotoksin riskini azaltmaq üçün təsərrüfatda ekspres analiz metodlarından istifadə edilməsi vacibdir.