Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında vaksinasiya tədbirləri aparılıb.

Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında vaksinasiya tədbirləri aparılıb.
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında olan iri və xırdabuynuzlu heyvanlar arasında interatoksinimiya, bradzot, nekrotik hepatit yaman keyfiyyətli şiş xəstəliklərinə qarşı vaksinasiya tədbirləri aparılıb.

Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında vaksinasiya tədbirləri aparılıb.Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında vaksinasiya tədbirləri aparılıb.Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında vaksinasiya tədbirləri aparılıb.Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında vaksinasiya tədbirləri aparılıb.Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında vaksinasiya tədbirləri aparılıb.