Bozax qoyunlarından F1 nəsil balalar alınıb.

Bozax qoyunlarından F1 nəsil balalar alınıb.
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda yaradılan birinci seleksiya fermasında olan Bozax cinsli qoyunlardan artıq F1 nəsil balalar da alınıb. Qeyd edək ki, bu cins təmizqanlı cinsdir, qarışıq istiqamətlidir, qaba və ya yarımqaba yunludur. Yeni doğulmuş dişi quzuların çəkisi 2,5-3,5 kq arasında, erkək quzuların çəkisi isə 3,5-4,5 kq arasında dəyişir. Quzular 1 aylığında 14-16 kq çəkiyə çatırlar.

Bozax qoyunlarından F1 nəsil balalar alınıb. Bozax qoyunlarından F1 nəsil balalar alınıb. Bozax qoyunlarından F1 nəsil balalar alınıb.