Qaradolaq qoyunlarından F1 nəsil balalar alınıb.

 Qaradolaq qoyunlarından F1 nəsil balalar alınıb.
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda yaradılan birinci seleksiya fermasında olan Qaradolaq cinsli qoyunlardan artıq F1 nəsil balalar da alınıb. Qeyd edək ki, bu cins Qarabağ qoyun cinsinin bir qoludur, təmizqanlı cinsdir, ətlik-südlük istiqamətlidir, qabayunludur. Yeni doğulmuş quzuların çəkisi 3,5-4,5 kq arasında dəyişir. Quzular 1 aylığında 16-18 kq çəkiyə çatırlar.

 Qaradolaq qoyunlarından F1 nəsil balalar alınıb.  Qaradolaq qoyunlarından F1 nəsil balalar alınıb.