Quzuların yaşıl yemlə yemləndirilməsi.

Quzuların yaşıl yemlə yemləndirilməsi.
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında cavan quzuların yemləndirilməsində yaşıl yemin təsirinin öyrənilməsi mövzusuna dair tədqiqat işlərinin aparılması prosesi davam edir.
Tədqiqat işinin gedişi məqsədəuyğun olaraq səmərəlidir və gözlənilən nəticələr əldə olunur.
Yaşıl yemi digər yemlərlə kombinə halında verməklə quzular boy inkişafına və çəki artımına daha müsbət təsir etmək, əlavə vitaminlər almadan tələbatı tam ödəmək mümkündür.

Quzuların yaşıl yemlə yemləndirilməsi.Quzuların yaşıl yemlə yemləndirilməsi.