Hissar qoyunlarından ilk balalar alınıb.

Hissar qoyunlarından ilk balalar alınıb.
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda yaradılan birinci seleksiya fermasına xaricdən gətirilmiş Hissar cinsli qoyunlardan artıq ilk balalar da alınıb. Qeyd edək ki, bu cins təmizqanlıdır, ətlik-piylik istiqamətlidir, qaba yunludur. Yeni doğulmuş quzuların çəkisi 3,5-6 kq arasında dəyişir. Quzular 1 aylığında 16-18 kq çəkiyə çatırlar.

Hissar qoyunlarından ilk balalar alınıb.Hissar qoyunlarından ilk balalar alınıb.