Yumurtanın inkubasiya keyfiyyətinin yoxlanılması

Yumurtanın inkubasiya keyfiyyətinin yoxlanılması
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Kənd təsərrüfatı quşlarının yetişdirilməsi, çoxaldılması və seleksiyası” laboratoriyasında institutun Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında yetişdirilən damazlıq toyuqlardan alınan yumurtaların inkubasiya keyfiyyətinin yoxlanılması prosesi aparılır.

Yumurtanın inkubasiya keyfiyyətinin yoxlanılmasıYumurtanın inkubasiya keyfiyyətinin yoxlanılmasıYumurtanın inkubasiya keyfiyyətinin yoxlanılması