Hidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalı

Hidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalı
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu və “İDRAK Texnoloji Transfer” MMC arasında olan əməkdaşlığa əsasən “İDRAK Texnoloji Transfer” MMC tərəfindən hazırlanıb istifadəyə verilmiş, hidropon üsulu ilə yaşıl yem hazırlayan qurğu-konteyner sınaq məqsədi ilə Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutuna gətirilib. Hal-hazırda institutun “Yemləmə, yemlər və yem əlavələrinin analizi” laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən konteynerdə sınaq işləri aparılır. Yetişdirilmiş yaşıl yem institutun YTT-da saxlanılan iri və xırdabuynuzlu heyvanlara verilir.

Hidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalıHidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalıHidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalıHidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalıHidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalıHidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalıHidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalıHidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalıHidropon üsulu ilə yaşıl yem istehsalı