Zahid Tağıyev - Qapalı şəraitdə saxlanılan heyvanlara mövsümi qulluq