Zahid Tağıyev - Payız dövrünə keçidlə əlaqədar yemləmədə və saxlamada edilən dəyişikliklər