Zöhrab Süleymanov - Fermerlər üçün nümunəvi təsərrüfat göstəriciləri haqqında