Mehri Xəlilova - Holşteyn-Friz və Şvis cinsindən alınmış mələzlərin boy və inkişafına nəzarət