Yasin Gözəlov - Dovşanların yetişdirilməsinə nəzarət və aparılan seleksiya damazlıq işləri