Qoyunlarda quyruq kəsimi

Qoyunlarda quyruq kəsimi
Qoyunçuluq fermer təsərrüfatlarında quyruq kəsilmə prosesi vacib tədbirlərdən biridir. Bu əməliyyata ekzartikulyasiya deyilir. Bu proses müxtəlif cins qoyunlar üzərində aparılır. Bunlara yarımzərif və zərif yunlu qoyun cinsləri aiddir. Ədatən 5 günlük quzularda ekzartikulyasiya aparılır.
Quzularda ekzartikulyasiyanın aparılmasının bir sıra səbəbləri mövcuddur. Bunların hər biri olduqca vacibdir.
Yeni doğulmuş quzuların əvvəl kifayət qədər uzun quyruğu olur. Uzunluğa görə həmişə nəcis və sidiklə çirklənmiş olur (dişilərdə). Belə orqan hələ möhkəmlənməmiş, heyvan orqanizmi üçün bakteriya və infeksiya mənbəyidir.
Eyni zamanda uzun quyruq doğuş və yemləmə zamanı quzunun və ya anasının infeksiyaya yoluxma riskini artırır.

Qoyunlarda quyruq kəsimiQoyunlarda quyruq kəsimiQoyunlarda quyruq kəsimi