Hibrid tut bağlarında sanitar budama işləri

Hibrid tut bağlarında sanitar budama işləri
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu-nun Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatının hibrid tut bağlarında sanitar budama işləri aparılır.

Hibrid tut bağlarında sanitar budama işləriHibrid tut bağlarında sanitar budama işləri