HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi İtaliyada dərc edilib.

HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi İtaliyada dərc edilib.
İtaliyanın “Elmi nəticələr” 1-ci Beynəlxalq elmi konfransının materialları məcmuəsində Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Tut ipəkqurdunun seleksiyası" laboratoriyasının əməkdaşları Rasimə Hüseynova, Səfa Musayeva və Ənfurə Məmmədovanın "Yeni yaradılan tut ipəkqurdu cinslərinin aqrozootexniki qaydaları, bioloji və texnoloji göstəriciləri" adlı məqaləsi dərc edilib.

HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi İtaliyada dərc edilib.HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi İtaliyada dərc edilib.HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi İtaliyada dərc edilib.