Beynəlxalq Sosial Elm və Texnologiya Jurnalı məqalə qəbulu elan edib.

Beynəlxalq Sosial Elm və Texnologiya Jurnalı məqalə qəbulu elan edib.
Beynəlxalq Sosial Elm və Texnologiya Jurnalı
ISSN: 2415-6566

Beynəlxalq Sosial Elm və Texnologiya Jurnalı (IJSST), Böyük Britaniyanın Bilikləri Tanıtma Mərkəzi (CPK) tərəfindən nəşr olunan yüksək keyfiyyətli araşdırma jurnalıdır. Beynəlxalq Sosial Elm və Texnologiya Jurnalı, tədqiqatçılar, akademiklər, peşəkarlar, praktiklər və tələbələrə yüksək keyfiyyətli empirik və nəzəri tədqiqat işləri, nümunə tədqiqatları, ədəbiyyat icmalları və kitab təhlilləri şəklində məlumat vermək və paylaşmaq üçün platforma ilə təmin edir. Beynəlxalq Sosial Elm və Texnologiya Jurnalı yüksək keyfiyyətli nəzəri və empirik orijinal tədqiqat işlərini, nümunə araşdırmaları, araşdırma sənədlərini, ədəbiyyat icmallarını, kitab araşdırmalarını, konseptual çərçivəni, analitik və simulyasiya modellərini, tədqiqatçıların, akademiklərin, peşəkarların, praktiklərin və dünyanın hər yerindən gələn tələbələrin elmi işlərini nəşr etməyə hazırdır.
Jurnal həm çap, həm də onlayn olaraq nəşr olunur.
Məqalələrin qəbulu üçün son tarix: 25 Avqust 2021-ci il.