TEXNİKİ TƏCHİZAT ŞÖBƏSİ

Şöbənin əməkdaşlarının siyahısı:
1. Həsənov Mehman Sabir oğlu - Şöbə müdiri
2. Əliyev Elşan Rəcəb oğlu - Mexanik
3. Salahov Samir Saleh oğlu - Mexanik
4. Tağıyev Fəqani Cavanşir oğlu - Sürücü
5. Bayramov Anar Ramiz oğlu - Sürücü
6. Əliyev Yunis Elşan oğlu - Sürücü
7. Hüseynov Rəşad Adil oğlu - Anbardar