“Genetik tədqiqatlar və embrion transferi” laboratoriyası

Laboratoriyanın əməkdaşları
1. Məhərrəmov Rəşad Savalan oğlu - Laboratoriya müdiri
2. Hüseynova Zeynəb Əsgər qızı - Böyük elmi işçi
3. Abdullayev Süleyman Məsməli oğlu - Elmi işçi
4. Qurbanova Mahirə Qəzənfər qızı - Bioembrioloq
5. Ağayeva Sevinc Fərrux qızı - Bioembrioloq
6. Əliyev Yusif Fikrət oğlu - Laborant-embrioloq
7. Abdullayeva Türkan Famil qızı - Laborant-embrioloq
8. Tağıyeva Əfsanə Bəxtiyar qızı - Texnik
9. Ələkbərova Leyla Arif qızı - Texnik