Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda saxlanılan yaklardan 2 baş bala alınıb.

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda saxlanılan yaklardan 2 baş bala alınıb.
Respublikamızın Laçın və Kəlbəcər rayonlarının dağlıq ərazilərində yetişdirmək üçün Qırğızıstandan gətirilmiş Yak növlü iribuynuzlu heyvanlardan 3 başı tədqiqat məqsədi ilə Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda saxlanılır. Yaklardan 2 baş bala alınmışdır. Hər 2 baş bala cinsiyyətinə görə erkəkdir. Balalar tam sağlamdır. Doğulduqda canlı kütləsi 15 kq və 13 kq olmuşdur. Rəngi növün tələblərinə uyğundur.
Yak və onlardan alınan balaların yerli şəraitə adaptasiya olunması və inkişaf dinamikası öyrənilir, yeni tip mələzlərin alınması da nəzərdə tutulur.

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda saxlanılan yaklardan 2 baş bala alınıb. Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda saxlanılan yaklardan 2 baş bala alınıb. Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda saxlanılan yaklardan 2 baş bala alınıb. Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda saxlanılan yaklardan 2 baş bala alınıb. Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda saxlanılan yaklardan 2 baş bala alınıb.