HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi beynəlxalq konfransın konfrans materialları toplusunda dərc edilib.

HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi beynəlxalq konfransın konfrans materialları toplusunda dərc edilib.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Elm" şöbəsinin müdiri Yasin Gözəlov, elmi katib Aysul Məmmədova və şöbənin böyük elmi işçisi Təranə Hacıyevanın Rusiya Elmlər Akademiyasının Şimal-Qərb Elmi-Tədqiqat Südçülük və Ot-Çəmən Təsərrüfatı İnstitutunun Voloqda Elmi Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Aqrar elm müasir mərhələdə: mövcud vəziyyət, problemlər, perspektivlər" adlı beynəlxalq elmi-praktiki konfransın konfrans materialları toplusunda "Fosfor gübrəsinin tut yarpaqlarının qidalılıq dəyərinə və baramanın texnoloji göstəricilərinə təsiri" adlı məqaləsi dərc edilib.