HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi "Elmi iş" jurnalında dərc edilib.

HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi "Elmi iş" jurnalında dərc edilib.
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini t.f.d., dos. Aidə Əsgərova, "Genetika, biotexnologiya və seleksiya" şöbəsinin "İri və xırdabuynuzlu heyvanların, quşların yetişdirilməsi" laboratoriyasının müdiri Tural Abbasov və həmin laboratoriyanın böyük laborantı Dilarə Sultanpvanın 1.790 yüksək impakt faktorlu “Elmi iş” jurnalında "Holşteyn-Friz cinsli inəklərin yem payında premiks və yem mayasından istifadənin süd məhsuldarlığına təsiri" adlı məqaləsi dərc edilmişdir.

HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi "Elmi iş" jurnalında dərc edilib.HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi "Elmi iş" jurnalında dərc edilib.HETİ-nin əməkdaşlarının məqaləsi "Elmi iş" jurnalında dərc edilib.