HETİ-də yetişdirilən damazlıq heyvanlardan yüksək məhsuldar, yerli şəraitə uyğunlaşmış cinslərin alınması istiqamətində işlər aparılır.

HETİ-də yetişdirilən damazlıq heyvanlardan yüksək məhsuldar, yerli şəraitə uyğunlaşmış cinslərin alınması istiqamətində işlər aparılır.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda yetişdirilən damazlıq heyvanlardan yüksək məhsuldar, yerli şəraitə uyğunlaşmış cinslərin alınması istiqamətində işlər aparılır.
Seleksiya proqramına uyğun olaraq ətlik-südlük istiqamətli ata Holşteyn Friz, ana isə Simmental cinsli heyvanları çarpazlaşdıraraq mələz əkiz balalar alınmışdır. Balaların hər ikisi erkəkdir, sağlamdır, çəkiləri isə 34,6-37 kq təşkil edir.

HETİ-də yetişdirilən damazlıq heyvanlardan yüksək məhsuldar, yerli şəraitə uyğunlaşmış cinslərin alınması istiqamətində işlər aparılır. HETİ-də yetişdirilən damazlıq heyvanlardan yüksək məhsuldar, yerli şəraitə uyğunlaşmış cinslərin alınması istiqamətində işlər aparılır.