Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.
Belarusiyada səfərdə olan Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətarfında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar. Heyvanların saxlanma şəraiti,yem rasionu,sağım məntəqəsinə baş çəkilib. Təsərrüfatda 1000 baş Sannen keçisi saxlanılır, keçilərin südündən müxtəlif ağartı məmulatları hazırlanır.Belə ki keçi südü emal edilərək pendir,kəsmik və yoğurt hazırlanır.Təsərrüfat rəhbərinin sözlərinə görə gələcəkdə daha müasir fermanın inşası nəzərdə tutulub və keçilərin baş sayının 3000 başa qədər artırılması gözlənilir.


Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.
Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri Minsk şəhərinin ətrafında yerləşən Keçiçilik təsərrüfatında olublar.