TEXNİKİ TƏCHİZAT ŞÖBƏSİ

Şöbənin əməkdaşlarının siyahısı:
- Şöbə müdiri
Elşan Rəcəb oğlu Əliyev - Mexanik
Samir Saleh oğlu Salahov - Mexanik
Fəqani Cavanşir oğlu Tağıyev - Sürücü
Anar Ramiz oğlu Bayramov - Sürücü
Yusif Elşan oğlu Əliyev - Sürücü
Rəşad Adil oğlu Hüseynov - Anbardar