Лаборатории

Центры

Сборник научных работ

Услуги консультации фермерам

Наша миссия

Вакансия

Тренинги и семинары

Галлерия

Основное научное направление Научно-Исследовательского Института Животноводства.

В соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ на 2016-2020-ые годы научно-исследовательские работы института проводятся в разных регионах нашей республики, в основном в Гянджа-Газахском, Шеки-Загатальском, Центрально-Аранском и Абшеронском районах. Всего по 4 темам ведется 16 научно-исследовательских работ.

Читать дальше

Партнеры

История создания Научно-Исследовательского Института Животноводства

Научно-исследовательский институт животноводства был основан в 1930 году. До сих пор в институте трудились 4 академика, 16 докторов наук и 155 кандидат наук. С 1979 года Институт был назван именем академика Фируз Али оглу Меликова. Азербайджанский научно-исследовательский институт животноводства включен в систему Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики Указом Президента Азербайджанской Республики от 18 мая 1993 года и непосредственно подчинен Министерству Сельского Хозяйства.

Читать дальше

СОЗДАННЫЕ ПОРОДЫ И РАБОТЫ ПРИМЕНЕННЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ЖИВОТНОВОДСТВА

Azərbaycan camış cinsi

1970-ci ildə professor A.Ə.Ağabəyli, kənd təsərrüfatı elmləri namizədi İ.A.Hüseynov və başqaları tərəfindən Azərbaycan camış cinsi yaradılmışdır. Respublikamızda Azərbaycan camış cinsi Bolqarıstandan gətirilmiş təmiz qanlı, Hind mənşəli Murrah cinsi ilə yaxşılaşdırma şəraitində yetişdirilir.

Azərbaycan Dağ merinosu cinsi

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun elmi əməkdaşlarının çox illik fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 1947-ci ildə akademik F.Ə.Məlikov, professorlar M.H.Sadıxov, S.S.Hüseynov, V.Q.Smaraqov və Q.Haqverdiyev Azərbaycan dağ merinosu qoyun cinsi yaratmış və Dövlət Mükafatı Laureatı fəxri adına layiq görülmüşlər.

Azərbaycan qonur malı cinsi

Respublikamızda yetişdirilən Azərbaycan qonur malı cinsi Ş.Ə.Rəsizadə, S.Ə.Qocayev və başqalarının iştirakı ilə yaradılmış 1960-cı ildə təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan zebusu

1950-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Zebularının məhsuldarlıq göstərici-lərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində professor Z.Q.Verdiyevin rəhbərliyi altında uzun illər elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Bu iş hal-hazırda davam etdirilir.

Abşeron qoyun cinsi

Kənd-təsərüfatı elmləri namizədi Nəcəf Nəcəfov tərəfindən hazırlanmış materiallar əsasında aborigen cinslərin seleksiyasından özündə əcdadlarının – Qala qoyununun ən yüksək keyfiyyətlərini cəmləşdirmiş yeni yarım-qaba yunlu Abşeron qoyun cinsi yaradılmışdır. Abşeron cinsinin müxtəlif şəraitlərə adaptasiyası geniş olaraq sınaqlardan keçirilmiş, elmi şəkildə tədqiq edilərək onun yüksək rəqabət qabiliyyətliyi təsdiq edilmişdir. Abşeron qoyunu 29 iyun 2007-ci ildə Azərbaycan Damazlıq (Azərdamazlıq) şurasında cins kimi təsdiq edilmişdir.

Mil-Qarabağ qoyun cinsi

Qarabağ qoyun cinsi Dağlıq Qarabağ, Kəlbəcər, Gürcüstan, Ağdam, Cəbrayıl, Mil düzü və Muğan düzündə daha geniş inkişaf tapmışdır. Belə bir fikir var ki, Qarabağ qoyunu yerli qoyun cinsilə Ön Asiya quyruqlu qoyun cinsinin cütləşməsindən əmələ gəlmişdir.

MÜTƏXƏSSİSLƏRİMİZ

Hacıyev Mahir Həmzə oğlu

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri

Mirzəyev Fizuli Mirzə oğlu

Heyvandarlıq ELmi Tədqiqat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Mahmudov Samir Həsən oğlu

Heyvandarlıq ELmi Tədqiqat İnstitutunun elmi katibi

Həsənov Namiq Məhərrəm oğlu

"Yemləmə, yem istehsalı və məhsulların emalı texnologiyası laboratoriyasının" müdiri

Mehdiyev Aqil Qezenfer oğlu

"At, dəvə Quş və balıqların genetikası və seleksiyası laboratoriyasının" müdiri

Məmmədov Müzakir Cəmil oğlu

”Xırdabuynuzlu heyvanların genetikası və seleksiyası” laboratoriyasının müdiri

Gözəlov Yasin Qaibqulu oğlu

“Zootexniki və biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasının” müdiri

Həziyev Mübariz Bayram oğlu

İribuynuzlu heyvanların genetikası və seleksiyası laboratoriyasının müdürü

Mühüm LİNKLƏR