"Ağdaş Yem Fabriki"nin yem çeşidlərinin Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda sınağı aparılır.