Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun əsas elmi istiqaməti

2016-2020-cı illər üçün nəzərdə tutulmuş elmi tədqiqat işlərinin mövzu planına əsasən institutun elmi əməkdaşları tərəfindən müxtəlif mövzuda elmi-tədqiqat işləri respublikamızın müxtəlif bölgələrində əsasən, Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala, Mərkəzi Aran və Abşeron bölgələrində həyata keçirilir. Ümumilikdə 4 mövzu üzrə 15 elmi-tədqiqat işi aparılır.

Daha ətraflı

Xırdabuynuzlu heyvanların genetikası və seleksiyası laboratoriyası

At, dəvə, quş və balıqların genetikası və seleksiyası laboratoriyası

İribuynuzlu heyvanların genetikası və seleksiyası laboratoriyası

Yemləmə, yem istehsalı və məhsulların emalı texnologiyası laboratoriyası

Zootexniki və biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası

Baramaçılıq laboratoriyası