Maliyyə və mühasibat uçotu
şöbəsi

“Maliyyə və mühasibat uçotu” şöbəsinin iş fəaliyyətinin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Əsasnamə”si, təlimatlara və direktorun əmrlərinə müvafiq olaraq maliyyə işlərini həyata keçirməkdən ibarətdir.

Həsənov Murtuzəli Namaz oğlu

Şöbə müdiri

Süleymanov Rüstəm Zöhrab oglu

Müdir müavini

Mirzəyev Nicat Vaqif oğlu

Mühasib

Əliyeva Şəlalə Qəzənfər qızı

Mühasib