İnformasiya təminatı və beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

İnformasiya təminatı və beynəlxalq əlaqələr şöbəsi Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun struktur hissəsidir. Şöbə onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə institutun işinin idarə olunması tədbirlərini həyata keçirir. O öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu haqqında Əsasnaməni, onun əmr və göstərişlərini və həmin əsasnaməni əldə rəhbər tutur.