Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

“Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili” şöbəsinin iş fəaliyyətinin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Əsasnamə”si, təlimatlara və direktorun əmrlərinə müvafiq olaraq kadr işlərini həyata keçirməkdən ibarətdir.

Rəfibəyli Emilya Adi qızı

Şöbə müdiri

Hacıyev Mübariz Mustafa oglu

Hüquq məsələləri üzrə mütəxəssis

Qədimova Günel Alyar qızı

Mütəxəssis

Məmmədova Aytən Saləddin qızı

Mütəxəssis

İbrahimova Nərmin Zabit qızı

Mütəxəssis