BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLAR

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLAR
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə xarici elmi-tədqiqat institutları və şirkətlər arasında bağlanmış elmi-texniki əməkdaşlıq müqavilələri əsasında həyata keçirilmiş və hazırda da davam edən müxtəlif layihələr çərçivəsində sözügedən qurumlarla institut arasında heyvandarlığın müxtəlif seqmentlərində elmi mübadilə, təcrübi əməkdaşlıq, fermerlərə dəstək sahələrində nəzərəçarpan işlər görülmüş və müsbət nəticələr əldə edilmişdir və indi də əldə edilməkdədir.
Qeyd edək ki, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu bu gün də öz beynəlxalq əlaqələrini genişləndirməkdə və yeni əməkdaşlıqlara imza atmaqdadır.


BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARÜmümdünya Quşçuluq Elmi Assosiasiyası - 2010
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARMoldova Respublikası Heyvandarlıq və Baytarlıq Biotexnologiyaları Elmi-Praktiki İnstitutu - 2018
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARTürkiyə Respublikası Bursa Uludağ Universitetinin Baytarlıq fakültəsi
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARÇexiya Respublikası Heyvan Elmləri İnstitutu - 2019
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARTürkiyə Respublikası Qars Qafqaz Universitetinin Baytarlıq Fakültəsi - 2019
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARBeynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (İsveçrə) - 2020
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARRusiya Federasiyası Ümumrusiya Heyvanların Fiziologiyası, Biokimyası və Yemləməsi Elmi-Tədqiqat İnstitutu (akademik L.K. Ernst adına) - 2020
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARRusiya Federasiyası Federal Dövlət Büdcə Elmi Müəssisəsinin Şimali Qafqaz Federal Elmi Aqrar Mərkəzi - 2020
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARRusiya Federasiyası Ümumrusiya Heyvanların Genetikası və Damazlığı Elmi-Tədqiqat İnstitutu - 2020
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARİran İslam Respublikası Heyvan Elmləri Tədqiqat İnstitutu - 2020
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARÖzbəkistan Respublikası İpəkçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu “Özbekipəksənaət” assosiasiyası - 2020
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARGürcüstan Respublikası "Nutrimax MMC" Yem Fabriki - 2019
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARFransa Respublikası “Auriva-Elevage” şirkəti - 2019
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARİran İslam Respublikası Diba Dane Negin Zəncan şirkəti - 2021
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARBelarusiya Respublikası Dövlət Aqrar Texniki Universitetinin Aqro-Sənaye kompleksinin "Təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar və yenidən hazırlanma institutu" - 2021
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARTürkiyə Respublikası Aralıq dənizi Kənd Təsərrüfatı Tədqiqat İnstitutu - 2021
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQLARİsrail Respublikası Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Təşkilatı - 2021