Laboratoriyalar

Mərkəzlər

Elmi əsərlər toplusu

Fermerlərə məsləhət xidməti

Missiyamız

Vakansiya

Təlim və seminarlar

Qalereya

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun əsas elmi istiqaməti

2016-2020-ci illər üçün nəzərdə tutulmuş elmi tədqiqat işlərinin mövzu planına əsasən institutun elmi əməkdaşları tərəfindən müxtəlif mövzuda elmi-tədqiqat işləri respublikamızın müxtəlif regionlarında, əsasən Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala, Mərkəzi Aran və Abşeron bölgələrində həyata keçirilir. Ümumilikdə 4 mövzu üzrə 16 elmi-tədqiqat işi aparılır.

Daha ətraflı

Tərəfdaşlar

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitunun yaranma tarixi

Heyvandarlıq ELmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaranıb.İnstitutda bu günə kimi 4 nəfər akademik, 16 nəfər elmlər doktoru və 155 nəfər elmlər namizədi fəaliyyət göstərmişlər.İnstitut 1979-cu ildən akademik Firuz Əli oğlu Məlikovun adını daşımışdır.Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 may 1993-cü il tarixli Fərmanı ilə Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sisteminə daxil edilmiş və bilavasitə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindədir.

Daha ətraflı

Mütəxəssislərimiz

Hacıyev Mahir
Həmzə oğlu

müdir

Mirzəyev Fizuli
Mirzə oğlu

elmi işlər üzrə direktor müavini

Seyidov Allahverdi
Kamil oğlu

direktor müavini

Mahmudov Samir
Həsən oğlu

elmi katib

Həsənov Namiq
Məhərrəm oğlu

"Yemləmə, yem istehsalı
və məhsulların emalı texnologiyası laboratoriyasının" müdiri

Mehdiyev Aqil
Qezenfer oğlu

"At, dəvə quş və
balıqların genetikası və
seleksiyası laboratoriyasının" müdiri

Məmmədov Müzakir
Cəmil oğlu

”Xırdabuynuzlu heyvanların
genetikası və seleksiyası”
laboratoriyasının müdiri

Gözəlov Yasin
Qaibqulu oğlu

“Zootexniki və biokimyəvi
tədqiqatlar laboratoriyasının”
müdiri

Həziyev Mübariz Bayram oğlu

İribuynuzlu heyvanların genetikası və seleksiyası laboratoriyasının müdürü

Mühüm linklər